Utrecht Foodvalley Twente Arnhem-Nijmegen Tilburg Eindhoven Fryslân Groningen Emmen Amsterdam Breda Betonketens Nederland
Klik op de punten in de kaart voor meer informatie

Netwerk Betonketen

Netwerk Betonketen realiseert de toepassing van CO2-arm en circulair beton. Het organiseert Netwerk bijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de betonketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van beton. Voor het bevorderen van duurzaam beton is de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton ontwikkeld:

  1. In de vraagspecificaties zijn maatregelen t.a.v. gerecyclede bouwstoffen en de MKI prestatie van beton vastgelegd. (inkoopprotocol)
  2. Of in het werk aan de duurzame bestekseisen van beton wordt voldaan, wordt aangetoond met private kwaliteitsborging.  (handhavingsprotocol)

Bekijk hier de infographic van Duurzaam Beton

Wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op met Daaf de Kok (tel: 06 - 54 67 67 34) of Martin Damman (tel: 06 - 51 44 06 89). 
e-mail: info@betonketen.nl

Actueel

    Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34