Utrecht Foodvalley Twente Arnhem-Nijmegen Tilburg Eindhoven Fryslân Groningen Emmen Amsterdam Breda Betonketens Nederland
Klik op de punten in de kaart voor meer informatie

BouwCirculair is de voortzetting van het Netwerk Betonketen.
BouwCirculair realiseert de toepassing van CO2-arm en circulair beton. Het organiseert
netwerkbijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de betonketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van beton. Voor het bevorderen van duurzaam beton zijn moederbestek.nl (aanvullende bestekseisen) en de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton (voor EMVI projecten) ontwikkeld.

  1. In de vraagspecificaties zijn maatregelen t.a.v. circulariteit en de CO2 prestatie van beton vastgelegd.
  2. Of in het werk aan de duurzame bestekseisen van beton wordt voldaan, wordt gecontroleerd  (nalevingsprotocol) en gemonitord.

Wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op met Daaf de Kok (tel: 06 - 54 67 67 34) of Martin Damman (tel: 06 - 51 44 06 89). 
e-mail: info@bouwcirculair.nl

Actueel

    Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34